Kitap Hakkında

Anasayfa

Kitap Hakkında

"Bu daha başlangıç! Gelecek daha da sayısallaşacak! Bu kitap teknolojiyi ve bilginin getirdiği imkânları empoze etmektedir. Gençleri bu alanlarda tahsil yapmaya ve yenilikler üretmeye teşvik et-mektedir. Yetişkinlere bu imkânlardan yararlanmayı ve kullanmayı öner-mektedir. Girişimcilere, yeni fikirler üretmeyi, yeni iş modelleri ile yeni hizmetler sunmayı tavsiye etmektedir. Devlet ve özel sektör yönetici-lerinin bu imkânlardan yararlanmalarını ve daha güzel yarınları şekil-lendirmelerini temenni etmektedir. Bu kitap (ve yazarı) bilgi çağında yaşamaktan heyecan duymaktadır, bu çağa katkıda bulunmayı arzu et-mektedir. Bu kitap herkesi bu çağda yaşamaya, bu çağın hakkını verme-ye ve bu imkânlardan nasibini almaya davet etmektedir."